کمی محیط زیست + یک اپسیلون سیاسی

محیط زیست ایران

باب اول: امشب کم مانده بود که وبلاگ خودم هم برای همیشه به آرامگاه وبلاگها انتقال پیدا کند و خودم هم در حالی که دو تا بال مثل فرشته ها درآورده ام گوشه پنجره اتاقم بنشینم و از دور به کامپیوتر خودم که تا دیروز باهاش پروژه های شغلی تحقیقات بازار و همچنین وبلاگم را می نوشتم بنگرم و افسوس از دست دادن مصاحبت با شماها را داشته باشم..... بله، اجاق گاز را، خانواده بجای خاموش کردن از آنطرف روی کم گذاشته بودند....21.gif

باب دوم (معرفی سایت): اداره ثبت احوال ممالک محروسه ایران با همکاری سایت حمایت از نوزادان سازمان ملل تصویر کلیه نوزادهای ایرانی را هم روی اینترنت قرار داده است. می توانید با وارد کردن مشخصات، تصویر روزهای اول زندگی خود را ببینید. از الآن می دونم وقتی همه تون خودتون را ببینید، می گویید وایییییی چقدر ناز بودم!!!!! 09.gif

باب سوم (کمی محیط زیست بعلاوه یک اپسیلون سیاسی) (با اینکه مطلبش یک کمی زیاده ولی فقط بخاطر تو، میدونم بقیه دارند فحشم می دهند باز که COPY,PASTE کردی و سیاه مشق نوشتی ولی خداییش مطلب جالبیه بویژه برای متولیان محترم محیط زیست ایران، هرچند که پوستشون به این حرفها کلفت شده): در صورت ادامه روند كنوني مديريت منابع محيطي كشور تقريبا تمامي گونه‌هاي جانوران وحشي و صدها گونه گياهي كشور تا سال ‌١٤٠٠ در پرتگاه انقراض قرار مي‌گيرند.
نتايج تحقيقات دكتر برهان الدين رياضي از سازمان حفاظت محيط زيست همچنين حاكي است: ‌با ادامه روند فزاينده تخريب منابع طبيعي و در معرض تهديد قرار داشتن تنوع زيستي كشور در شرايط كنوني، تا پيش از سال ‌١٤٠٠ اراضي جنگلي زاگرس به طول كامل نابود خواهند شد و از جنگل‌هاي شمال كشور كه در بردارنده ارزش‌هاي زيست محيطي و تنوع گونه‌يي و ژنتيكي بي‌مانند و غير قابل جايگزيني است، كمتر اثري بر جاي خواهد ماند.
اين پژوهشگر با اشاره به اين كه حدود هزار و ‌٢٠٠ رقم از گياهان كشاورزي به صورت بومي يا طبيعي در كشور ما مي‌رويند، اصلي ترين محدوديت طبيعي ايران را خشكي محيط و پديده بيابانزايي عنوان كرده كه به دليل فقدان مديريت مبتني بر موازين اكولوژيك، منابع طبيعي كشور را با ابعاد فاجعه بار تخريب محيط و كاهش تنوع زيستي مواجه كرده است.
بر اساس اين پژوهش، در حال حاضر بالغ بر ‌١٠ هزار گونه گياهي در ايران برآورد شده كه در حدود ‌٢٠ درصد آنها بومي (آندميك) كشور هستند. اين تعداد در مقايسه با مجموع گونه‌هاي گياهي قاره اروپا (‌١١ هزار گونه) جالب توجه است.
همچنين تعداد گونه‌هاي پستانداران وحشي ايران با ‌١٦٠ گونه تقريبا برابر با تعداد كل گونه‌هاي پستاندار در قاره اروپاست. البته در خصوص برخي از رده‌ها از قبيل خزندگان، تعداد گونه‌هاي زيست كننده در ايران بسيار فراتر از تعداد گونه‌هاي زيست كننده در اروپا است.
گفتني است در كشور ما تا كنون ‌١٦٤ گونه خزنده شناسايي شده كه تعداد ‌٢٦ گونه آنها بومي و انحصاري كشور ما بوده و از اين ميان شش گونه در سطح جهاني در معرض تهديد به انقراض شناخته شده‌اند. ضمنا از لحاظ ساير رده‌هاي جانوران وحشي، پرندگان با ‌٥٠٢ گونه، ماهيان آبهاي شيرين داخلي با ‌٢٦٩ گونه و بالاخره دوزيستان با ‌١١ گونه - كه تقريبا نيمي از آنها آندميك ايران تشخيص داده شده است - ارقام بالايي را از ديدگاه تنوع گونه‌يي در سطح يك كشور نشان مي‌دهد.
از لحاظ تنوع ژنتيكي نيز محل انتشار طبيعي بسياري از مهمترين گياهان زراعي، محصولات باغي و دام‌هاي اهلي و خويشاوندان وحشي آنها را فلات ايران و حاشيه آن دانسته‌اند. به طوري كه غرب ايران به عنوان يكي از مراكز تنوع ژنتيكي گياهي دنيا معرفي و شناسايي شده است.
محقق در بخش ديگري از پژوهش خود به بررسي وضعيت و روند تخريب منابع طبيعي ايران پرداخته و با اشاره به اين كه سطح اراضي جنگلي شمال كشور در نخستين براورد انجام شده (سال ‌١٣٢١) ۶/۳ ميليون هكتار بوده آورده است: آمار برداري وسيعي كه طي سال‌هاي ‌٦٤ و ‌٦٥ در جنگل‌هاي خزري انجام شد، مساحت كل اين جنگل‌ها را ۹/۱ ميليون هكتار تعيين كرد كه تنها حدود ‌٢٢ درصد آن از جنگل انبوه با بيش از ‌٣٥٠ متر مكعب چوب در هكتار پوشيده شده است.
با ادامه روند تخريب در سال‌هاي اخير مساحت كل جنگل‌هاي شمال كشور را مي‌توان در حدود ۲/۱ ميليون هكتار برآورد كرد كه از لحاظ كيفي نيز نقصان قابل ملاحظه‌اي يافته است.
در بخش ديگري از اين پژوهش در مورد روند تخريب در جنگل‌هاي زاگرس آمده است: سطح اين جنگل‌ها كه در سال ‌١٣٢١ به ميزان ‌١٠ ميليون هكتار برآورد شده بود، در سال ‌١٣٤٠ به حدود پنج ميليون هكتار، در سال ‌١٣٤٩ به ۵/۳ ميليون هكتار و در حال حاضر به حدود ۵/۱ ميليون هكتار قابل تخمين است.
امروزه چراي مفرط و بي ضابطه احشام، تبديل اراضي به ويژه به ديمزارهاي كم بازده و ساير شيوه‌هاي تخريبي در اين جنگل‌ها چندان با شدت فعال است كه تقريبا در اغلب نقاط آنها خاك، حاصلخيزي خود را از دست داده و به نحوي در معرض فرسايش قرار گرفته كه تجديد حيات طبيعي درختان در عمل ناممكن شده است.
به اين ترتيب بسياري از گونه‌هاي آن ناياب شده‌اند و همه ‌١٨٦ گونه گياهي آن در خطر نابودي قرار دارند.
در نتيجه تخريب شديد زيستگاه‌هاي طبيعي كشور، حيات وحشي جانوري به ويژه گونه‌هاي بزرگ جثه در معرض تهديد قرار دارد به طوري كه گونه‌هايي نظير شير ايراني و ببر خزري از چند دهه پيش در كشور منقرض شده و گونه‌هايي نظير گور خر، جبير، آهو و يوزپلنگ آسيايي قوچ و ميش و كل و بز و پرندگان مناطق دشتي ايران از جمله هوبره، ميش مرغ و زنگوله بار در پرتگاه انقراض يا در شرايطي آسيب پذير قرار گرفته‌اند.
پژوهشگر در پايان مقاله تحقيقي خود با پيش بيني شرايطي فاجعه بار در دورنماي منابع طبيعي كشور تا سال ‌١٤٠٠ هشدار داده است: در صورتي كه مديريت حاكم بر منابع طبيعي كشور به روال كنوني تداوم يابد، علاوه بر تخريب اراضي جنگلي و پوشش گياهي مرتعي كشور تقريبا تمام جانوران وحشي ايران سرزمين در پرتگاه انقراض قرار گرفته و گونه‌هايي از قبيل يوزپلنگ، گورخر و جبير و آهو در كشور ما منقرض مي‌شوند.
انقراض صدها گونه‌ درختي، درختچه‌يي و علفي خوش خوراك و داراي ارزش علوفه‌يي بالا كه بسياري از آنها بومي و انحصاري ايران هستند از ديگر تبعات ادامه روند مديريتي موجود است. بديهي است كه درهم شكستن دور باطل تخريب و آلودگي محيط زيست كه سخت بدان گرفتار آمده‌ايم به درك مسئوليت، مديريت كارآمد و بسيجي همگاني نيازمند است.

پسر شمالی: مراسم کفن و دفن، ختم و حلواخوری اکوسیستم گیاهی و جانوری ایران متعاقبأ اعلام می گردد. از آوردن اطفال جدأ خودداری فرمایید چون بدآموزی داره دیگه. اکوسیستم انسانی هم به ما چه !!!! از دوربین عکاسی زهرا کاظمی بپرسین که هی تو صورت آدم فلاش میزنه..... 26.gif

باب دو تا مونده به آخر: بالاخره یک GF عزیز روی شبکه هم ما پیدا کردیم، که اگر روزی یکبار قیافه نازش و اون صدای قشنگش را نشنوم می میرم..... البته چون به فکر شما عزیزان دلم هم هستم آدرس سایت دوست یابی را اینجا می گذارم، می توانید شما هم به سلیقه خودتون یک دومس!!! پیدا کنید..... البته اگر خوشتان نیامد یک عمر من را لعن و نفرین نکنین. اصلأ به من چه هی غصه شما را می خورم. 08.gif

باب یکی مونده به آخر: این باب باب باب را از فروه یاد گرفتم ها..... راستی فروه، آشوب را دوباره زنده کرد یا آشوب، فروه را ....؟

باب آخر: وای امروز چقدر کتابی نوشتن و جینگیلی مستونم با هم قاطی شد.....31.gif

/ 19 نظر / 2 بازدید
نمایش نظرات قبلی
hamed

سلام. خوفی ؟ خوش ميگذره ؟ موفق باشی. خداحافظ.حامد.

رضا

سلام فرهاد جان استفاده کرديم .. ممنون

raha

سلام...شمالی ...من هم شمالی ام از آمل ...خوشحال می شوم به وبلاگ من هم سر بزنيد

ابی

سلام دوست عزيز، ميگم كه عرض وبلاگ كم شده ها.. اينجوري خيلي بهتر شد، در مورد نابودي وبلاگت هم كمي حواست رو جمع كن ، اكه بفكر خودت نيستي ، لااقل بفكر وبلاگخونها باش ..

sasan

تو که اينقدر پسر خوب و با صفای اين وبلاگ بی مقدار ما را هم به ليست وبلاگات اضافه کن الهی خير ببينی قربونت ساسان ( سعيد)

mona

سلام. احوالتون؟ به نظر شما در ایران نسبت به سایر کشورها، ظلم کمتری نسبت به زنان شده؟! یه خورده مواظب خودتونم باشید بد نیستا! لذت بردم. خیلی به مریم حال دادینا! این مارمولک شما ما رو کشته. هر روز نگاش می کنیم...

آرمین گیله مرد

سلام ... اصلی همين هست، اما بعد از مدتی افکار و عقاید را از عکس جدا کردم ...... یکی ضد سیاسی و دیگری هنری، برای دوستانی که به سیاست علاقه ندارند ....در مورد باب سوم: کار بسیار خوبی کردی و پخش این خبر ها لازم و زروری هست حتی و بلخصوص با کمک کپی و پاست کردن ...

AMIN

سلام،به دليل کمی وقت وبلاگ جنابعالی رابه صورت آف خواهم خواند. پيروزی شما را در مسابقه وبلاگ های برتر تبريک می گويم و اميدوارم در مراحل بعدی نيز موفق شويد. به ما هم سر بزنين،خوشحال می شويم. اين وبلاگ آموزشی می باشد، می توانيد آن را به دوستان خود معرفی نماييد. موفق باشيد

مصی

سلام وبلاگ جالبی داری مطالب جالبی داره مخصوصا مطالب محيط زيست (اخه من دانشجوی رشته منابع طبيعی هستم به كسي نگيا)