اعدام فرشته های دریایی

امروز فقط یک خبر داریم:
فرشته های دریایی ( که البته بومیان استرالیا بهشون اختاپوس میگن ) را بدلیل قماربازی ( یه قل دو قل )، آقا گرفتن و کلی جریمه براشون بریدن که چرا با هشت تا دست و پا قمار بازی می کنین. خلاصه اونا هم چون دیدن پول ندارن و پولارو قبلأ در قماربازی باختن ( چون خورده بودن به تور یک هزارپا )، شروع کردن به شلوغ کردن و قاضی هم دستور داد که همشونو با قلاب بگیرید. حالا هی شما بگین این پسر شمالی داره چرت و پرت میگه و دیوونه شده. بابا بجونه  شما این عکسشونه که خودم گرفتم تا یک وقت کسی نگه من زر میزنم و دروغ میگم. اصلأ خودتون دیوونه هستین، چرا به من برچسب می زنین.

مرگ اختاپوس ها

اعتراف به رشوه خواری توسط پسر شمالی:
من در کمال صحت و سلامت اعتراف می کنم که راستشو بخواهین من از بعضی افراد که اسمشون را نمی برم پول گرفتم تا هلاکت این اختاپوس ها را بندازم گردن قماربازیشون. تا کسی فکر نکنه اینا بخاطر آلودگی شیمیایی دریا مردن. ولی چون روح این اختاپوس ها شب تا صبح بهم گیر دادن و لنگاشونو همش میندازن دور گردنم، از عذاب وجدان آمدم همی چی را لو دادم. بخدا من بیگناهم فقط یک شام خوردم و یک نصفه تراول چک بهم دادن. برین اون اصلیه را بگیرین که کارخونه مواد شیمیایی داره و آشغالاشو میریزه تو رودخانه های شمال و دریا.

نتیجه اخلاقی: اصلأ دریای خزر هشت پا نداره که شما جوش مردنشونو بزنین. ماهی خاویاری داره که اونم ارزش اقتصادی نداره! البته برای من و شما.

فرهنگ لغت پسر شمالی:
هزارپا = در زبان ریاضی: هشت پا به توان سه و خرده ایی
تراول چک = چک مسافرتی، پول چایی، انعام بچه ها
خاویار = در زبان دهات ما: زرشک آبی، نخود سیاه دریایی

/ 0 نظر / 45 بازدید