اعتراض نامه کوشندگان فرهنگی و سیاسی ایران به بی بی سی

 

جناب آقای آنتونی ویلیام هال (Anthony William Hall) ، ریاست محترم بنیاد خبر پراکنی بی بی سی

ما امضا کنندگان این نامه، اعتراض شدید خود را به سیاستهای بی بی سی فارسی (BBC Farsi) در راستای پراکندن نفرت و دشمنی میان ایرانیان، نشر دروغ و جعل تاریخ اعلام می کنیم و آن را بشدت محکوم می نماییم.

فرا خواندن تجزیه طلبان به برنامه های گوناگون بی بی سی فارسی در زیر نام "فعال قومی"، "فعال حقوق بشری" و "هویت طلب" نه تنها هماهنگ با سیاستهای آشکار ایران ستیزی این رسانه در سالهای گذشته می باشد بلکه اخیرا، بسیار روشنتر از سابق، بدون رعایت اصول و قوانین استانداردجهانی رسانه های صوتی و تصویری و بر خلاف بند چهار از ماده دوم سند منشور ملل متحد1 و بند چهار از ماده هشتم قطعنامه ۱۳۵/ ۴۷ سازمان ملل متحد در ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲2، یکپارچگی سرزمینی، بخش ناپذیری حاکمیت ملی و استقلال کشوری که عضو سازمان ملل متحد است را هدف قرار داده است.

توجه شما را به این نکته جلب می کنیم که ملت یگانه ایران از نخستین ملتهای تاریخی است که در درازای هزاره ها، همزیستی مسالمت آمیز ومتمدنانه ای را میان تیره های گوناگون خود به نمایش گذاشته است که می تواند الگوی غیر قابل انکار رواداری و همزیستی برای دیگر ملتهای جهان، بشمار آید.

برای نمونه، در تاریخ ۲۹ ماه جون ۲۰۱۵ در برنامه‌ پرگار3، از میهمانانی به عنوان «کارشناس» دعوت شد‌ه بود که همه هنرشان، نفرت پراکنی قومی، نشر اکاذیب در باره روابط مردم ایران با هم در اکنون و گذشته، و همچنین جعل تاریخ به منظور ایجاد ملتهای ساختگی و کشمکشهای نژادی و تباری در ایران بود.

پخش برنامه های ضد ایرانی و نفاق افکنانه از بی بی سی فارسی نه تنها پیشینه طولانی دارد بلکه به نظر بسیاری از صاحب نظران، بخشی از سیاستهای دراز مدت این رسانه در جهت تضعیف اتحاد ملت تاریخی ایران می باشد . پیشینه برخی از چهره های شاغل در آن شبکه تلویزیونی، این شبهه را نیز ایجاد می نماید که تنفر از ایران و ایرانی و کوشش فراوان در راستای تخریب هویت ایرانی ممکن است که از ابتکارات خود این عناصر باشد.4

در صورت ادامه روند کنونی در برنامه های بی‌ بی‌ سی‌ فارسی‌، به عنوان فرزندان ایران بزرگ، حق اقدام قانونی و اقامه دعوی حقوقی علیه آن بنگاه خبری را برای خود محفوظ می داریم و در پدافند از مصالح و منافع ملی در کنار صلح و دوستی برای همه ملتها بویژه ملت یگانه ایران، تردیدی به خود راه نمی دهیم.

پاینده ایران
جولای ۲۰۱۵

1 کلیه اعضاء در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.

2 بیانیه ی حقوق افراد متعلق به اقلیت های ملی، نژادی، مذهبی و زبانی مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد:هیچ چیز در بیانیه حاضر نباید بنیان هیچ فعالیتی در مخالفت با اهداف و اصول سازمان ملل متحد قرار گیرد علی الخصوص حق ملل در برابری در حاکمیت تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ملل را خدشه دار نماید.

3 https://www.youtube.com/watch?v=XLwD_Ybfco4
4 https://www.youtube.com/watch?v=IsXuhd7mqr8

/ 2 نظر / 108 بازدید
ر

کتاب آخرالزمان خانواده " تمدن بچه ننه " تالیف استاد خانجانی در اینترنت منتشر شده است.

نيلوفر

سلامي به شيريني دلتون اگه دوست داشتين افتخار بدين به منم سري بزنين[چشمک]