اوباما ترسوتر از جیمی کارتر

در حالیکه مدتی قبل رئیس جمهور اوباما حرف از خط قرمز برای حملات شیمیایی و نسل کشی در سوریه می زد، بر حسب شانس بد ایشان این اتفاق شوم حادث شد و حال تمامی جهان چشم به فرمان حمله نامحدود امریکا به سوریه توسط ایشان را دارند. حتی دشمنان امریکا نیز انتظار چنین فرمانی را دارند. اما در کمال ناباوری طی روزهای گذشته رئیس جمهور اوباما مدام در حال خریدن زمان برای عدم صدور این فرمان و یا تقلیل آن به یک حملات بی رمق برای جلوگیری از بی آبرویی امریکا را دارد. در هر حال به احتمال زیاد جیمی کارتر که ترسوترین رئیس جمهور امریکا محسوب می شود، کرسی ترسویی را به ایشان واگذار خواهد کرد.
طی روزهای آینده دولتمردان و ملل دنیا بویژه مردم امریکا چشم به دهان رئیس جمهور دوخته اند تا ببینند قدرت اول و دولت اول دنیا، ایالات متحده امریکاست یا روسیه.

/ 0 نظر / 79 بازدید