شاهان نامدار ایران - بخش اول

عهد عیلام
این عهد از زمانی که هنوز معلوم نیست کی بوده شروع شده و در سال 645 قبل از میلاد با شکست عیلام بدست آشور پایان یافته است.
شاهان معروف عیلام: ریم سین - شوتروک - ناخون تا - شیل خاکین - شوش ناک - خوم بان کالداش (آخرین پادشاه عیلام) بوده اند.

دوره مادی
دیااوکو: این سلسله را تاسیس کرد و مدت سلطنت او 54 سال ( از 701 تا 655 ق.م.) بود.
فرورتیش: در جنگ با آشور، هووخ شتر نینوا را تسخیر نموده و دولت آشور را منقرض کرد و البته وی در آن جنگ کشته شد.. (605 ق.م.)
ایخ توویگو: آخرین پادشاه ماد که از کوروش هخامنشی شکست خورد.

دوره هخامنشی
رئیس دودمان این سلسله هخامنش بود و در حوالی 730 ق.م. چیشپش که از همین خاندان بود حاکم ایالت پارس گردید. بعد از او به ترتیب: کمبوجیه، کوروش، چیشپش دوم و کوروش بزرگ پادشاه پارس شدند. کوروش کبیر سلسله هخامنشی را تاسیس نمود و از 559 تا 529 ق.م. باشکوه تمام پادشاهی کرد. از کارهای او تسخیر ماد، تسخیر مستعمرات یونانی در آسیای صغیر، تسخیر بابل و آزاد کردن یهودیان بود. بقیه شاهان هخامنشی بترتیب عبارت بودند از:
کمبوجیه: از 529 تا 522 ق.م. سلطنت کرد و مصر و قسمتی از حبشه و کارتاژ را تسخیر نمود.
بردیای غاصب: که فقط یک سال (522 تا 521 ق.م.) سلطنت کرد.
داریوش بزرگ: از 521 تا 484 ق.م. سلطنت کرد و از کارهای او قلع و قمع شورشیان در داخل و خارج ایران، تسخیر سند و پنجاب، حمله به سرزمین ساکاها و جنگ با یونان در منطقه ماراتن بود که اگر چه در آن شکست خورد ولی عظمت دولت هخامنشی را به جهانیان ثابت نمود.
خشایارشای اول: از 486 تا 465 ق.م. سلطنت کرد و پس از رفع شورش مصر به یونان لشکرکشی کرد و یونانیان را در ترموپیل شکست داده و آتن را تصرف نمود. متاسفانه حمله او بعلت عدم مهارت ایرانیان در جنگ دریایی عقیم ماند و لشکرکشی با شکوه او با تراژدی شکست در سالامین و پلاته پایان یافت.
اردشیر اول (معروف به دراز دست): از 464 تا 424 ق.م. سلطنت نمود. در زمان او مصر شورش کرد ولی شورش آن را فرو نشاند.
خشایارشای دوم: فقط 45 روز سلطنت کرد و بدست سغدیانوس به قتل رسید (424 ق.م.)
اردشیر دوم: از 404 تا 360 ق.م. سلطنت کرد و ضعف ایران در دوره هخامنشی از زمان او آغاز شد. در زمان او کوروش کوچک در کوناکسا با اردشیر جنگ کرد ولی شکست خورد و به قتل رسید. ضعف ایران در این زمان به حدی بود که ده هزار سرباز یونانی که با کوروش صغیر به ایران آمده بودند. پس از شکست او در جنگ، با برادرش صحیح و سالم به یونان برگشتند!
اردشیر سوم: از 360 تا 338 ق.م. سلطنت کرد و در عصر او مصر از نو تسخیر شد.
ارشک: از 338 تا 336 ق.م. سلطنت کرد و در عصر او حادثه مهمی رخ نداد.
داریوش سوم: از 336 تا 330 ق.م. سلطنت کرد و در عصر او اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد و سلسله هخامنشی را منقرض نمود.

مهمترین خدمات دولت هخامنشی
نخستین امپراطوری آریایی اساسش بر عدالت و نوعپروری قرار داشت. افتخار ایرانیان است که در بین کلیه ملت های مشرق زمین برای نخستین بار با اروپاییان اصطکاک حاصل کرد و با اینکه قادر نشد بر اروپایی ها غلبه کند حداقل این افتخار نصیبش گردید که گوشمالی درستی به آنها بدهد و سرجایشان بنشاند.
در بین پادشاهان هخامنشی دو پادشاه برجسته داریم: یکی کوروش کبیر و دیگری داریوش کبیر. کوروش کبیر بنیاد شاهنشاهی ایران را نهاد و از کارهای خوب وی آزاد کردن مظلومان از جور ستمگران و تاسیس یک امپراطوری آزادیبخش و عدالت گستر بود.
داریوش کبیر شیوه مرضیه کوروش را دنبال کرد و علاوه بر آن، راه های شوسه متعددی ایجاد نمود که طولانی ترین آن راه شاهی بود. دیگری ایجاد ترعه سوئز در کشور مصر و دستور داد دانشمندان در دریای هند به اکتشاف بپردازند و استخراج معادن و توسعه کشاورزی را تشویق کرد و یک انجمن ادبی برای اصلاح زبان و تحقیقات علمی در همدان ایجاد نمود و بازرسان مخصوص که معروف به چشم و گوش شاه بودند را بوجود آورد.
خلاصه آنکه هخامنشیان آنچنان حکومتی را بوجود آوردند که دنیا در دوران آنها به مدت دویست سال در صلح و صفا بسر برد و همین امر هم کمک فراوان کرد که یونانیان با فراغ بال تمدن باشکوه خود را بوجود آورند.

/ 5 نظر / 2 بازدید

[گل]

آشنا

سلام دوست گرامي, به وبلاگتان سر زدم... ميخواستم بگم كه شما هم به وبلاگم مراجعه كنيد و از فيلمها و لينك هاي پخش زنده و ترانه ها و مصورهاي آن استفاده كنيد. منتظر شما هستم. لطف كنيد آدرس وبلاگم را به ساير دوستان هم بدهيد موفق باشيد[لبخند] http://piroozmishavim.blogfa.com

وهومنه پور مزدا

اگر بی احترامی از جانب من دیدید به بزرگ واریتون ببخشید . . . بله فقط شونزده سال دارم و دلیلشم (( دلیل این مغ بودنم )) بلوغ زودرس فکری هست . . . نسبت به همسنام بیشتر می فهمم . . . زودتر می گیرم . . . بیشتر حالیم میشه . . . در ضمن بازم بی احترامی از سوی من دیدید به بزرگ واریتون ببخشید پاینده ایران[گل]