یوزپلنگان!آیا سخت هست بپذیریم، تیم آرژانتین به ضعیف ترین تیم (ایران) فضای بازی داده تا مسئولین فیفا از هیجان بازی ها خاطر جمع باشند؟
امری که در بازی آلمان و غنا هم اتفاق افتاد تا برادرکشی اتفاق نیفتد و ملت غنا از هر دو برادر بوآتنگ آلمانی و بوآتنگ غنایی دلگیر نشوند.
شاید این دسیسه ها کار درستی باشد یا نباشد.
اما ملت جوگیر از بازی خوب!!! یوزپلنگان را چه کنیم؟!

/ 0 نظر / 82 بازدید