بیمارستان جدید 72 ساله!

عدالت در توزیع امکانات از قدم های اولیه در راستای عدالت اجتماعی است. نمی شود مثلأ امکانات را در تهران، اصفهان و ... توزیع کرد آن وقت انتظار داشت کهکیلویه و بویراحمد و سیستان و بلوچستان در شاخص های مختلف به توسعه برسند. نمی شود در (ری) گندم کاشت و در (روم) درو کرد، حتی نمی شود همین جا گندم کاشت و به انتظار دروی جو داس ها را تیز کرد. هر چه می بینیم حاصل عملکرد مدیریتی ماست. تردید هم نمی توان کرد!
یک خبر از دیار سبز این نکته را روشن تر می کند، طی 72 سال گذشته حتی یک بیمارستان در گرگان ساخته نشده است!
این گفته رئیس دانشگاه پزشکی گلستان را چند جور می شود باز خواند از جمله:
1- بیماری کم شده است و نیازی به ساختن بیمارستان نیست.
2- جمعیت کم شده و همین میزان بیمارستان هم جوابگوی نیاز منطقه است.
3- مردم آنقدر برخوردار شده اند که بیمارستان خصوصی را ترجیح می دهند.
4- کسی به این مسائل اصلأ توجه نمی کند.
5- برنامه هایی برای بهبود وضع موجود و گذر از این وضعیت به وضع موجود در دست اقدام است!
روشن است که با این سبد غذایی و بهداشت روانی و جسمی بیماری کم نشده که زیاد هم شده است. رشد روزافزون جمعیت فرضیه دوم را هم باطل می کند. بحران بیکاری و فقر هم چنان امان همه را بریده است که توان مراجعه سرپایی به دکتر را هم ندارند چه رسد به بیمارستان خصوصی و... فرضیه چهارم هم که در شأن مدیران خدوم نیست! لاجرم باید شق پنجم را بپذیریم. انشاءالله...روزی، روزگاری بیمارستانی تازه و مدرن در این استان ساخته خواهد شد.
(روزنامه خراسان - ستون یادداشت - به قلم رهگذر)
--------------------------------------------------------
محاسبات انتگرال! پسر شمالی:
آدم بعضی موقعها از دست این روزنامه نگارها خنده اش می گیرد، انگار این آقای رهگذر تا حالا نشنیده: انشاءالله صد سال آینده
با حساب پسر شمالی، گرگانی ها باید (28 = 72 - 100) بیست و هشت سال دیگر سماق یا سایر مواد که به تأیید اداره بهداشت رسیده است را بمکند (تا مریض هم نشن)که بیمارستان بعدی ساخته بشه. باقی بقای شما

/ 0 نظر / 3 بازدید