/ 4 نظر / 3 بازدید
Solh

نامه ی محمد رضا نسب عبداللهی و نجمه امیدپرور از زندان رفسنجان : گويی بر لبها مهر خاموشی نهادند ، گويی به نام "دين"، آزادی را سر بريدند؛ اما با رويش ناگزير جوانه ها چه خواهند کرد..؟ اين نقطه ی مشترک همه ی حاکمانی است که بر سرزمينمان حکم ميرانند . در جمهوری اسلامی اگر سخن برانی و عقايدت را در محيطی مانند" وبلاگ" ثبت کنيد ؛ باد اتهاماتی هم چون : تبليغ عليه نظام ،اقدام عليه امنيت ملی ، تشويش اذهان عمومی و توهين به مقامات و .. را به جان بخريد . حکومتی که نمی تواند در برابر نظرات وبلاگ نويسان از خود خويشتن داری به خرج دهد ، چگونه ميتواند فناوری هسته ای را در مسير نظامی! به کار نبرد؟ جمهوری اسلامی که تاب ندارد آزادی بيان را تحمل کند چگونه ميتواند به نام آزادی و دموکراسی ، انتخابات برگزار کند؟ ما که هم الان در بند جمهوری اسلامی گرفتار هستيم به عنوان عضوی از خانواده ی بزرگ وبلاگ نويسان در اعتراض به برخورد با وبلاگ نويسان و نقض گسترده ی حقوق بشر در ايران ، از تاریخ 26 اسفند ماه به مدت 1 هفته دست به اعتصاب غذا ميزنيم. محمد رضا نسب عبداللهی- نجمه اميد پرور/ زندان رفسنجان

Ghasedak

سلام.....سال نو مبارک....ايشالا سال خوبی داشته باشی منو هم دعا اگه هنوز يادت موندم.... :(....قربانت....قاصدک تنها...

sinnoon

خوشحالم که بازی تموم شد و برگشتی!! ... سعی کن با هرکسی هر جائی نری بازی ... باريک اله (!!) پسـر! راستی سـلام ! سال نو مبارک!