خاطرات نوجوانی

ایستگاه راه آهن گرمسار، تا قطار توقف می کرد، بالای درخت سنجد باغچه اش بودم و تا سوت حرکت قطار را نمی شنیدم، پایین بیا نبودم حتی با تشر استوار مهربان پلیس ایستگاه گرمسار. یک دفعه هم از قطار جا موندم

/ 0 نظر / 135 بازدید