من هنوز رأی نمی دهم، شما چطور؟

باب اول و آخر: به قرار مسموع، انتخابات مرحله دوم هم بدون کناره گیری یکی از کاندیداها برگزار می شود. و برادر خاتمی هم پیغام داده اند که لطفا در انتخابات شرکت فرمایید. اینجانب مجددا معروض می دارم با علم و اطلاع کامل و کافی از وضعیت کشور و همچنین به دلیل ضرر و زیان های مادی و معنوی وارده در طی هشت سال گذشته توسط مدیران پایین دست جنابعالی به انجمن فرهنگی اجتماعی تاسیس شده توسط من که بنده در آن افتخار خدمتگذاری به هموطنان شمالی ام را دارم. متاسفانه به خاطر موارد فوق الذکر همچون مرحله اول انتخابات، هنوز پول تاکسی برای رفتن به سر صندوق رأی گیری را جور نکرده ام. و به همین خاطر من رأی نمی دهم، شما چطور؟؟؟!!!

شرمنده شما
رئیس هیئت مؤسس انجمن کتاب شمال سبز ایران

پانوشت: نه جان من دلیل از این ساده تر و بهتر.....

/ 1 نظر / 2 بازدید
آرمین گیله مرد

سلام ... حتی اگر بدتر از احمدی نژاد به میدان بیاورند، هرگز رای نخواهم داد .. هیچ تهدیدی در من اثر ندارد که خود انکار کنم